Tervon kunta turvaa kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille – vauvasta vaariin – laadukkaat lähipalvelut asiakaslähtöisesti uusilla ja rohkeasti kokeilevilla toimintamalleilla. Kunnan järjestämiä palveluita ja yksityistä palvelutuotantoa kehitetään kunnassa toisiaan täydentävinä elinvoimatekijöinä.

Työtehtävät tarjoavat positiivisia haasteita ja Tervossa osaamista pääsee hyödyntämään monella eri tavalla. Voimme yhdessä johdon, työyhteisön ja luottamishenkilöiden kanssa ketterästi vaikuttaa työolosuhteisiin, työn sisältöön ja toimintatapoihin. Asiakkaat ja asukkaat ovat meille tuttuja ja arvostavat työtämme.